Leki przeciwdepresyjne

Podstawowa przyczyna depresji to za duże zanikanie serotoniny podczas przekazywania jej między komórkami. Leki mają za zadanie zatrzymać ową serotoniną albo norepinefrynę. Dochodzi wtedy do hamowania nieselektywnego wychwytywania zwrotnego tych hormonów i jest to pozytywne zjawisko jeśli leki są dobrze dobrane, czyli jeśli nie są zbyt mocne. Jeśli są zbyt mocne, może dojść do rozhamowania chorego i wtedy najwięcej z nich popełnia samobójstwo. Lekami, które działają w ten sposób są doksepina, dotiepina, imipramina i wiele innych leków, które powinni przepisywać psychiatrzy albo jakiś lekarz neurolog, który zajmuje się chorym. Do leków służących wychwytywaniu zwrotnej resorpcji serotoniny natomiast należą sertralina, paroksetyna itp. Czasami także stosuje się leki, które odpowiedzialne są za spowolnienie rozbijania hormonów i jest to na przykład maklobemid. Inne specyfiki stosowane w Polsce i na całym świecie przez psychiatrów to sole litu, sole magnezu, a także tianeptyna. Niekiedy jednak leki mogą powodować niepożądane reakcje.

Jak wyleczyć depresję

Depresję leczy psychiatra, ewentualnie neurolog we współpracy z psychologiem terapeutą. Tylko taki zespół leczący może okazać się skuteczny. Leczenie tylko lekami powoduje, że chorzy nie wykształcają w sobie prawidłowych pozytywnych sposobów reagowania na rzeczywistość. Zanim zaczniemy dawać choremu leki należy dokładnie ustalić ich dawkę. Czasami istnieje możliwość, że chory zareaguje nieprawidłowo na leki i nastąpi tak zwane odhamowanie i jest to czas, kiedy najwięcej chorych osób popełnia samobójstwa. Dlatego często przy rozpoczęciu leczenia zaleca się hospitalizowanie chorego przez jakiś czas aby obserwować jego reakcję na leki oraz jego zachowanie. Pozwala to w dobry i bezpieczny sposób zoptymalizować ilość i jakość leków, które podaje się choremu. Zanim zacznie się prawidłowe leczenie,lekarz psychiatra zaleca stosowanie badania ogólnego, który wyklucza stosowanie niektórych leków, bo muszą być one dostosowane do schorzeń, przez które przechodzi albo przechodził w przeszłości chory.

Teoria Becka

Aaron Beck to naukowiec, który tłumaczy powstawanie trwanie depresji u pacjentów poprzez istnienie specyficznej triady poznawczej. Po pierwsze, osoba w depresji ma negatywne postrzeganie siebie. Wiąże się to z niską samooceną, która jest skutkiem negatywnych osądów powtarzanych przez rodziców albo przez otoczenie. Kolejny składnik triady to negatywne, pesymistyczne nastawienie do przyszłości. Mamy poczucie, że nic dobrego nas w życiu nie spotka. Po trzecie, myślimy źle o świecie. Świat jest zły, niedoskonały, ludzie są dziwni, nie myślą dobrze, są złośliwi , głupi zacofani itp. Niestety jednak występowanie powyżej opisanej triady powoduje, że ludzie czują się emocjonalnie, psychicznie i fizycznie źle, a nieleczona depresja może prowadzić do schizofrenii. Jeśli dobrze przeprowadzimy terapię, będziemy mogli uzyskać efekt w postaci zmian metabolicznych w korze mózgowej. Powyżej opisana terapia opiera się na podejściu behawioralno – poznawczym do depresji. Istnieją jeszcze teorie samokontroli w kwestii depresji i inne.